Ons kantoor

Advocaat gezocht voor uw zaak?

CVBA Janssen, Arnauts-Smeets & Vennoten is een dynamisch "all-round"-kantoor met als thuisbasis Herselt, in het zuiden van de provincie Antwerpen, en met bijkantoren te Brussel en Aarschot.

Ons kantoor staat sinds 1995 garant voor een degelijke en efficiënte begeleiding van al uw juridische problemen, en dit ten behoeve van zowel particulieren, KMO's als van de overheid.

De basisfilosofie van ons kantoor ligt in een doelgerichte "no nonsense"-aanpak: Verwacht u aan een eerlijk advies omtrent de slaagkansen van uw dossier, waarbij het zoeken naar een alternatieve geschillenoplossing een prioritair uitgangspunt vormt. U mag van een advocaat immers terecht verwachten dat hij  "eerste rechter" is in elk dossier.

Elke advocaat van ons kantoor is specialist

CVBA Janssen, Arnauts-Smeets & Vennoten, of kortweg "jaslaw," onderscheidt zich om meerdere redenen van andere advocatenkantoren in de ruime regio:

Zo hebben onze zeven advocaten zich elk gespecialiseerd in een of slechts een beperkt aantal rechtsdomeinen. Ons advocatenteam werd dan zodanig complementair samengesteld zodat wij u thans dienstverlening kunnen aanbieden in haast alle belangrijke rechtsdomeinen. Een niet te onderschatten troef, gelet op de snel toenemende complexiteit van wetgeving in ons land. Bovendien zal uw dossier niet zelden juridische probleempunten uit verschillende rechtsdomeinen bevatten.

Onze advocaten hebben onder meer expertise in het handels- en vennootschapsrecht, familierecht (o.m. echtscheidingen, afstamming,...), familiaal vermogensrecht (o.m. erfrecht, schenkingen,...), jeugdrecht, bouwrecht, strafrecht, verkeersrecht, schade en schadeloosstelling, administratief recht en milieurecht, fiscaal recht (o.m. successierechten), zakenrecht (o.m. huurgeschillen, burenhinder, erfdienstbaarheden,...),...

In ons kantoor zal uw dossier dus steeds behandeld worden door een gespecialiseerde advocaat.

Advocaten in Herselt, Aarschot en Brussel

Verder maakt onze thuisbasis te Herselt, in de nabijheid van de provinciegrenzen van Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg, dat onze advocaten vertrouwde pleitbezorgers zijn aan de verschillende rechtbanken van Turnhout, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven en Brussel. Ongetwijfeld een andere belangrijke troef. Meerdere van onze advocaten zijn trouwens aangesloten bij meerdere balies.

Mede om die reden openden wij in 2006 een bijkantoor te Brussel, en sinds 2015 ook te Aarschot, Sint-Niklaasberg 5 (nabij Bonewijk).

Nog niet overtuigd van ons aanbod?

Neem dan gerust nog eens een kijkje op deze website voor meer informatie, maar misschien nog beter: maak een afspraak, leg uw probleem voor en vorm dan uw mening.

Klik hier voor een afspraak.